About Us
sample

Soem Ngam Hospital  SERVICES..

                                   

โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง

คนไข้เฉลี่ยโดยประมาณ 300 คน/วัน

เวลาเปิดทำการ

ในเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์  ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

นอกเวลาราชการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์  และวันหยุดราชการ  มีแพทย์เวร และเจ้าหน้าที่เวร

สถานที่ตั้ง  119  ม. 1 ต.ทุ่งงาม อ.เสริงงาม  จ.ลำปาง  52210