ต่อต่อเรา / ศูนย์รับข้อร้องเรียน
โรงพยาบาลเสริมงาม 

199 ม. 1 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210 
  
โทร 0-5428-6117-8 แฟกซ์ 0-5428-6515

 
Facebook Fanpage