นายสิทธิกร   สาริวาท

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม

 

 

ประวัติส่วนตัว

 

เกิด : 23 มกราคม 2528
ภูมิลำเนา : หมู่ที่ 04 ตำบล เวียงตาล   อำเภอ ห้างฉัตร   จังหวัด ลำปาง
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านพักแพทย์  รพ.เสริมงาม 199 ม.1 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
 
ประวัติการทำงาน
1 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน  แพทย์ประจำโรงพยาบาลเสริมงาม
 
ความรู้สึกต่อโรงพยาบาลเสริมงาม
เจ้าหน้าที่ทุกคนมีอัธยาศัยดีมาก มีความตั้งใจจริงในการบริการผู้ป่วย
มีความสบายใจในการทำงานเพราะได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำที่ดีจากทุกคน

โรงพยาบาลมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่