สถานที่ตั้ง

199 หมู่ 1 บ้านแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

มีเนื้อที่ 64 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา

ข้อมูลทั่วไป

ประกอบด้วย 4 ตำบล 42 หมู่บ้าน

ประชากรรับผิดชอบทั้งสิ้น 33,421 คนสถานบริการสาธารณสุขประกอบด้วย

โรงพยาบาลขนาด 30 เตียงจำนวน 1 แห่ง ( PCU ใน รพ. จำนวน 1 แห่ง )

สถานีอนามัย จำนวน 6 แห่ง ( เปิดทำการ เป็น PCU จำนวน 3 แห่ง )