นโยบายการจัดบริการ
อาชีวอนามัย และเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม
 
ประกาศ ผลสอบสมัครงาน


 
Oil Price (PTT)
 
Gold Price
 
ประชาสัมพันธ์ จำหนายผักปลอดสารพิษ

ขอเชิญชวน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสริมงาม และผู้มารับบริการ ทางโรงพยาบาลเสริมงาม ได้รับการประสานจากงาน กศน.เสริมงาม จะมีการจำหน่ายผักปลอดสารพิษ จากกลุ่มเกษตรกร อำเภอเสริมงาม ทุกวันพุธ เริ่มวันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2563 โดยจะมีการจำหน่ายบริเวณศาลาพระพุทธ โรงพยาบาลเสริมงาม
 
โควิด-19

สถานการณ์ไวรัส COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ สำหรับการเตรียมรับมือกับ 4 ข้อต้องรู้ ป้องกัน ‘ไวรัส COVID-19’ โควิช 19

 

 อาการเบื้องต้นที่สังเกตได้จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ "COVID-19มีดังนี้ มีไข้สูง > 37.5 องศา

1.ไอ   2.  เจ็บคอ   3. น้ำมูกไหล
4.หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก

 

หากมีอาการดังกล่าว รีบไปพบแพทย์ทันที!!!
เบอร์โทรติดต่อผู้รับผิดชอบโดยตรง

081-724-7396  รสริน นุชนิยม
098-750-3136  ดุสิต   พรมแก้วงาม
097-921-4662  รัตนา   กาไชย
                                                                              คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม

 
Facebook Fanpage
 
งานบริการผู้รับบริการ
 
Visitors
 
ประกาศ <: <:
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
 • ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 63 (6305)
 • ขออนุมัติแผนจัดซื้อประจำปีงบ 62
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
 • แนวทางการขออนุญาตใช้รถราชการ
 • ขออนุมัติใช้รถในแผน
 • ขออนุมัติใช้รถนอกแผน
 • ระเบียบบุคลากรของโรงพยาบาลเพื่อความโปร่งใส
 • ประการโรงพยาบาลเสริมงามเรื่องการป้องกันการทุจริต
 •  
  ประชาสัมพันธ์ !!!

   
  ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง