ระบบ internet ภายในโรงพยาบาล
 
นโยบายการจัดบริการ
อาชีวอนามัย และเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม
 
หน่วยงานภายใน
 
Google Map
 
Oil Price (PTT)
 
Gold Price
โรงพยาบาลเสริมงาม เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 %
ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย

เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในเขตโรงพยาบาล สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต และปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายความปลอดภัยทางถนน
💕ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลเสริมงาม

 
ประชาสัมพันธ์ จำหนายผักปลอดสารพิษ

ขอเชิญชวน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสริมงาม และผู้มารับบริการ ทางโรงพยาบาลเสริมงาม ได้รับการประสานจากงาน กศน.เสริมงาม จะมีการจำหน่ายผักปลอดสารพิษ จากกลุ่มเกษตรกร อำเภอเสริมงาม ทุกวันพุธ เริ่มวันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2563 โดยจะมีการจำหน่ายบริเวณศาลาพระพุทธ โรงพยาบาลเสริมงาม
 
โควิด-19

สถานการณ์ไวรัส COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ สำหรับการเตรียมรับมือกับ 4 ข้อต้องรู้ ป้องกัน ‘ไวรัส COVID-19’ โควิช 19

 

 อาการเบื้องต้นที่สังเกตได้จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ "COVID-19มีดังนี้ มีไข้สูง > 37.5 องศา

1.ไอ   2.  เจ็บคอ   3. น้ำมูกไหล
4.หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก


                                                                              คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม

 
ประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลเสริมงาม เปิดให้บริการ
การชำระค่ารักษาพยาบาล
ผ่านระบบ QR CODE
ณ จุดห้องชำระเงิน และห้องฉุกเฉิน

 
Facebook Fanpage
 
งานบริการผู้รับบริการ
 
Visitors
 
ประกาศ <: <:

 • ขออนุญาตเปิดเผยงบการเงินประจำปี
  งบประมาณ 2566
 • ขออนุญาตเปิดเผยงบการเงินประจำปี
  งบประมาณ 2565
 • ประกาศนโยบายโรงพยาบาลสีขาว โรงพยาบาลเสริมงาม ประจำปี 2566
 • ประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
 • ขอความร่วมมือประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
 • ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 63 (6305)
 • ขออนุมัติแผนจัดซื้อประจำปีงบ 62
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
 • แนวทางการขออนุญาตใช้รถราชการ
 • ขออนุมัติใช้รถในแผน
 • ขออนุมัติใช้รถนอกแผน
 • ระเบียบบุคลากรของโรงพยาบาลเพื่อความโปร่งใส
 • ประการโรงพยาบาลเสริมงามเรื่องการป้องกันการทุจริต
 •  
  ประชาสัมพันธ์ !!!
   
  ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง