ระบบ internet ภายในโรงพยาบาล
 
นโยบายการจัดบริการ
อาชีวอนามัย และเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม
 
หน่วยงานภายใน
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก


 
Google Map
 
Oil Price (PTT)
 
Gold Price
 
ประชาสัมพันธ์ จำหนายผักปลอดสารพิษ

ขอเชิญชวน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสริมงาม และผู้มารับบริการ ทางโรงพยาบาลเสริมงาม ได้รับการประสานจากงาน กศน.เสริมงาม จะมีการจำหน่ายผักปลอดสารพิษ จากกลุ่มเกษตรกร อำเภอเสริมงาม ทุกวันพุธ เริ่มวันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2563 โดยจะมีการจำหน่ายบริเวณศาลาพระพุทธ โรงพยาบาลเสริมงาม
 
โควิด-19

สถานการณ์ไวรัส COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ สำหรับการเตรียมรับมือกับ 4 ข้อต้องรู้ ป้องกัน ‘ไวรัส COVID-19’ โควิช 19

 

 อาการเบื้องต้นที่สังเกตได้จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ "COVID-19มีดังนี้ มีไข้สูง > 37.5 องศา

1.ไอ   2.  เจ็บคอ   3. น้ำมูกไหล
4.หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก

 

หากมีอาการดังกล่าว รีบไปพบแพทย์ทันที!!!
เบอร์โทรติดต่อผู้รับผิดชอบโดยตรง


098-750-3136  ดุสิต   พรมแก้วงาม
097-921-4662  รัตนา   กาไชย
                                                                              คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม

 
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
ประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลเสริมงาม เปิดให้บริการ
การชำระค่ารักษาพยาบาล
ผ่านระบบ QR CODE
ณ จุดห้องชำระเงิน และห้องฉุกเฉิน

 
Facebook Fanpage
 
งานบริการผู้รับบริการ
 
Visitors
 
ประกาศ <: <:
 • ประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
 • ขอความร่วมมือประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
 • ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 63 (6305)
 • ขออนุมัติแผนจัดซื้อประจำปีงบ 62
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
 • แนวทางการขออนุญาตใช้รถราชการ
 • ขออนุมัติใช้รถในแผน
 • ขออนุมัติใช้รถนอกแผน
 • ระเบียบบุคลากรของโรงพยาบาลเพื่อความโปร่งใส
 • ประการโรงพยาบาลเสริมงามเรื่องการป้องกันการทุจริต
 •  
  ประชาสัมพันธ์ !!!
   
  ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง